חלוקים- סטנדרט/מחוזק- 25 יח׳

חלוקים- סטנדרט/מחוזק- 25 יח׳