top of page
Asset-2.jpg

הבטחת איכות

בית / הבטחת איכות

מפעלי שיאון בישראל עומדים בתקנים בינלאומיים ובעלי תעודות ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

מוצרינו בעלי תעודת CE, רישום FDA ואישורי אמ"ר.

חטיבת האיכות מורכבת ממספר מחלקות: הבטחת איכות, בקרת איכות ורגולציה.

  • הבטחת איכות - פונקציה חשובה זו מבטיחה שמוצרי שיאון יעמדו בכל הדרישות והתקנים הרלוונטיים. תפקיד המחלקה הינה להבטיח בקרה ושיפור מתמיד של מוצרי שיאון.

  • בקרת איכות - בקרת איכות אחראית לבדיקה הראשונית של חומרי הגלם, לבדיקת המוצרים במהלך התהליך ולבדיקה הסופית של המוצרים לפני ההפצה ולבדיקה, בה אנו מאשרים שתהליכי התכנון והתיקוף שלנו הניבו מוצרים העונים על צרכי הלקוחות שלנו. בקרת איכות אינה מהווה תחליף ליצירת תהליכים המבטיחים מוצר טוב מחוץ לקו, אך היא משמשת רשת ביטחון למקרה שתתרחש תקלה.

  • רגולציה - תפקיד מחלקת הרגולציה (RA) לדאוג שמוצרינו עומדים בתנאים ודרישות מורכבות שנקבעו על ידי ה- FDA, ISO, CE וגופי פיקוח אחרים. תחום זה אחראי על קבלת אישור שיווקי עבור המוצרים שלנו ומספק סיוע גם עבור השותפים הרבים שלנו.

להורדת תעודות הבטחת איכות

bottom of page